ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "ВЛАСНИЙ ДІМ" ВІДНОВИЛА СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

  • 98

Чернiгiвський обласний Фонд пiдтримки iндивiдумьного житлового будiвництва на селi повiдомляє, що згiдно дiючої обласної Програми пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дiм»  на 202l - 2027 роки, жителi сiл, селищ, селищ мiського типу та малих мicт Чернiгiвської областi маютьможливiсть отримати довгостроковi пiльговi кредити на наступнi цiлi:

  • нове будiвництво iндивідуального житлового будинку -

до 400 тис. rрн. на 20 poкiв (жителям селищ до 300,0 тис. грн,);

  • добудову, реконструкцiю, капiтальний ремонт житла -

до 250 тис. грн. на 20 poкiв (жителям селищ до l50,0 тис. грн.);

  • придбання завершенного або не завершенного будiвництвом

iндивiдуального житла -

до 300 тис. грн. на 20 poків (жителям селищ до 200,0 тис. грн.);

  • будiвництво, добудову, реконструкцiю пiдсобних господарських

приміщень –

до l00 тис. грн. на l0 poкiв;

  • iнженерне облаштування житла та будiвництво iнженерних мереж

(газифiкацiя, водозабезпечення, водовiдведення, опалення,

електрифiкацiя житла, замiна опалювальних котлiв) _

до 100 тис. грн. на l0 poків (жителям селищ до 50,0 тис. грн.):

  • розвиток особистого селянського господарства (придбання

сiльгосптехнiки, обладнання, домашньої  худоби, та iнше) -

до l50 тис. грн. на l5 poків;

Плата за користyвання кредитами є пiльговою та становить З% рiчних. Компенсацiя витрат Фонду по проведенню робiт з надання, обслуговування та повернення кредитiв вiдшкодовується Позичальником окремо в розмiрi 6% рiчних.

З питань отримання кредитiв за обласною Програмою «Власний дiм»необхiдно звертатись до Чернiгiвського обласного Фонду пiдтримки дивiдуального житлового будiвництва на селi за адресою :

м. Чернiгiв, вул. Малиновського,32- Б,

тел, 0 (4622) 69-37 -97 або (067) 460-79-75,

адреса офiцiйного сайту Фонду сhfоnd.аt.uа, електронної скриньки сhfond @ ukr.net